VÁŽENÍ SPOLUOBYVATELÉ KOLONIE.

Rádi bychom v kolonii Na Slatinách uspořádali sousedskou slavnost 21.9.2019 v rámci festivalu Zažít město jinak
 Jára Cimrman žil na Slatinách
Na akci bychom chtěli ukázat historii kolonie v obrazech. Bohužel jsme v archivech nenašli žádný obrazový materiál, a proto se na Vás obracíme s prosbou o zaslání Vašich fotografií z kolonie. Případně se rádi za Vámi stavíme, fotky si vypůjčíme , oscanujeme a v pořádku Vám je vrátíme. Fotky budou vytištěny a vystaveny na různých místech kolonie. Také zvažujeme možnost, že bychom zažádali o grant Prahy 10 a nechali vyrobit cedule s těmito fotografiemi a umístili je na tato místo na stálo (jako stezku mapující historii kolonie). Pokud byste měli i jiné artefakty spojené s kolonií, prosíme abyste nás o nich informovali (filmy, uniformy, odznaky, pamětní medaily či diplomy…) –  jednotlivosti bychom si vyfotili a fotky vystavili. Fotky nebo jiné naskenované dokumenty můžete posílat na email: martin.sladek@naslatinach.cz
Po přípdě domluvy lze přinést na naší adresu Na Slatinách 3418, Praha 10.
děkujeme, Na Slatinách z.s.
  Jára Cimrman žil na Slatinách

Chceme, aby Na Slatinách bylo opět pěkně! Aby si majitelé mohli opravit a zrekonstruovat své domy, aby mohli užívat svůj majetek. Chceme, aby úřad zrušil stavební uzávěru, zavedl na Slatiny kanalizaci, přiblížil Slatiny Městské hromadné dopravě a staral se o své vlastní pozemky s úctou k historii této oblasti.

Podpořte náší činnost na Facebooku…ZDE

Nebo můžete podpořit náší činnost finanční částkou na účet: Fio banka: 2401087740/2010

ochrana životního prostředí (to pro možnost účasti v dotčených řízeních apod.)

ochrana přírody a krajiny (to pro možnost účasti v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny apod.)

péče o tvorbu prostředí bezpečného z hlediska dopravy

ochrana a péče o tradiční kulturní hodnoty a krajinný ráz urbanizované i neurbanizované části Slatin

ochrana a péče o zeleň na Slatinách

zájem o území Slatin v souvislosti s projektováním, budováním a rekonstrukcemi inženýrských sítí

jednání s úřady s cílem zrušení mnoha desetiletí trvající stavební uzávěry, která zapříčinila současný, často velmi zanedbaný, stav Slatin

pořádání kulturních a sportovních akcí zvyšujících prestiž Slatin

získávání finančních prostředků za účelem údržby a revitalizace Slatin

jednání členů spolku s Mětskou částí Praha 10, se stavebním odborem, s odbornými institucemi ochrany životního prostředí a státní památkové péči

účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny

pořádání sbírek ve prospěch spolku na zajištění zkulturnění prostředí Slatin

organizování občanských kampaní, petičních akcí, podávání podnětů, stanovisek, interpelací, žádostí, rozkladů v souladu s cíly spolku