za zelené slatiny

PETICE ke stažení v PDF  –  ZDE

PETIČNÍ ARCH ke stažení v PDF  –  ZDE

SBĚRNÁ MÍSTA PETICE :

Petici můžete vhodit do těchto veřejně přístupných schránek na Praze 10:
 Za zelené Slatiny
Slatiny – Na Slatinách z.s. Na Slatinách 265, 101 00 Strašnice
Vršovice – Kubánské nám. 1272/4, 100 00 Praha 10-Vršovice (kancelář senátorky)
Vršovice – schránka ve vnitrobloku v Obloukové ulici
Bohdalec – Miloslav Müller, Pod Sychrovem I 1108/28, 101 00 Praha 10-Vršovice
Záběhlice – Renata Chmelová, U Záběhlického zámku 3253/1a, 106 00 Praha 10-Záběhlice
 Za zelené Slatiny

 Za zelené Slatiny

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, na svém nejbližším jednání může zastupitelstvo MČ Praha 10 dostat ke schválení Návrh
urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice.
My, níže podepsaní, protestujeme proti plánované masivní zástavbě ekologicky cenného území Na Slatinách a žádáme zamítnutí výše uvedené studie či její zásadní přepracování, které bude splňovat naše následující požadavky:
Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice.
1.   Zachování zeleně a přirozeného mokřadu v oblasti Na Slatinách. Nechceme mokřady zničit
sídlištěm, které plánuje ve své studii MČ Praha 10.
2.   Zapracování současných staveb a ucelených soukromých pozemků na Slatinách do studie a jejich
napojení na novou infrastrukturu. Studie musí respektovat historický charakter Slatin, které
vnímáme jako zelené plíce velké části Prahy 10, musí umožnit revitalizaci území, nesmí přehlížet
stávající stavby a ty vlastníky, kteří mají na svých pozemcích v dotčeném území dlouhodobé záměry
a kvůli letité stavební uzávěře je nemohou realizovat.
3.   Požadujeme zpracování dopravní analýzy včetně dopadů na širší okolí řešené lokality, která prověří
potřebné kapacity pro veřejnou hromadnou dopravu, individuální automobilovou dopravu a
parkování v souvislosti s navrhovanými druhy staveb a jejich umístěním.
4.   Požadujeme zásadní změnu komunikace ÚMČ Praha 10 s vlastníky dotčených pozemků i obyvateli v
širším okolí. Trváme na důsledné participaci občanů ještě před samotným představením hotového
návrhu studie, který musí vycházet z požadavků občanů. Všechny jejich připomínky musejí být
řádně vypořádány.
S úctou petiční výbor ve složení
MgA. Maria Křepelková, Hloubětínská 376/14, 198 00 Praha 9
předsedkyně spolku Na Slatinách, z. s.
Ing. Pavel Hájek, Jerevanská 723/6, 100 00 Praha 10
předseda SVJ v ulicích Vršovická, Vladivostocká a Jerevanská
Martin Sládek, Hradecká 2325/7, 130 00 Praha 3
místopředseda spolku Na Slatinách, z. s.
Petiční výbor zastupuje MgA. Maria Křepelková, Hloubětínská 376/14, 198 00 Praha 9

www.naslatinach.cz