Čtvrtý ročník festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou zkoumá město zdola 

19.5.2024 od 16:00h

www.arnika.org

Událost na Facebooku ZDE

v neděli v 16:00h sraz v Bahenních lázních Járy Cimrmana.

Nouzová kolonie Na Slatinách:

zbytek z historie pražských slamů nebo opakovatelný model komunitního bydlení?
komentovaná procházka.

Sraz: Pomník zahrádkářské kolonii Na Slatinách ZDE

od 17:30 moderovaná diskuse s
posezením u ohně – Cimrmannovy lázně

!!! POZOR !!! UKLIĎME SVĚT

23.3.2024 v 9:00h

www.uklidmesvet.cz

Událost na Facebooku ZDE

v sobotu v 9:00h sraz v Bahenních lázních Járy Cimrmana.

!!! POZOR !!!!

STOPY JÁRY CIMRMANANA ČT1

ve středu 7.6.2023 se podívají do Cimrmanových bahenních lázní.

ZDE

 

!!! POZOR !!!!

Připomínkování k Metropolitnímu plánu 2022

již probíhá připomínkování k metropolitnímu plánu přihlášení najdete níže v odkazu a druhý odaz je náhled na metropolitní plán co ve vašem okolí vyroste!!

Pozor jen do 30 června 2022

přihlášení k připomínkám ZDE

Metropolitní plán ZDE

ZAŽIJ SLATINY JINAK 11.9.2021 Středověk neskončil

Na Slatinách v Bahenních lázních Járy Cimrmana

Program najde ZDE

Dnes 19.5.2021

spolek Na Slatinách z.s. poslal otevřený dopis panu primátorovi Zděnkovi Hřibovi

Otevřený dopis Zděnkovi Hřibovi

 Na Slatinách z.s. (problematika stavební uzávěry na Slatinách Bohdalec bronwfields.)

ke stažení ZDE

MIKULÁŠSKÁ V BAŽINĚ 2020 v Bahenních lázních Járy Cimrmana

Na Slatinách 5.12.2020

Dekujem za super večer všem…

Za dobrovolné ceny byla Plzenská 12° a svařené víno vše ostatní bylo uplně zadarmo pro veřejnost.

Akce se moc povedla a přišlo i mnoho malých hříšníků.

Na Slatinách z.s. Martin Sládek V Praze 6.12.2020

Čtvrtý ročník festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou zkoumá město zdola 

19.5.2024 od 16:00h

www.arnika.org

Událost na Facebooku ZDE

v neděli v 16:00h sraz v Bahenních lázních Járy Cimrmana.

Nouzová kolonie Na Slatinách:

zbytek z historie pražských slamů nebo opakovatelný model komunitního bydlení?
komentovaná procházka.

Sraz: Pomník zahrádkářské kolonii Na Slatinách ZDE

od 17:30 moderovaná diskuse s
posezením u ohně – Cimrmannovy lázně

!!! POZOR !!! UKLIĎME SVĚT

23.3.2024 v 9:00h

www.uklidmesvet.cz

Událost na Facebooku ZDE

v sobotu v 9:00h sraz v Bahenních lázních Járy Cimrmana.

!!! POZOR !!!!

STOPY JÁRY CIMRMANANA ČT1

ve středu 7.6.2023 se podívají do Cimrmanových bahenních lázní.

ZDE

 

!!! POZOR !!!!

Připomínkování k Metropolitnímu plánu 2022

již probíhá připomínkování k metropolitnímu plánu přihlášení najdete níže v odkazu a druhý odaz je náhled na metropolitní plán co ve vašem okolí vyroste!!

Pozor jen do 30 června 2022

přihlášení k připomínkám ZDE

Metropolitní plán ZDE

ZAŽIJ SLATINY JINAK 11.9.2021 Středověk neskončil

Na Slatinách v Bahenních lázních Járy Cimrmana

Program najde ZDE

AKCE PROBÍHÁ AŽ DO ZÁŘÍ 2020
od 29.5.2020-30.9.2020
K akci bude zajištěno občerstvení v Cyklo bažině
Pytle na odpad jsou zajištěny na místě a rukavice jsou také nějaké k dispozici.
Místo akce Cimrmanovy bahenní lázně Na Slatinách
ZDE

Biologický průzkum ČSOP 2018

SLATINA – PRAHA 10

Celý průzkum ke stažení ZDE

CSOP

Poznámka 2019-09-30 093103

 


OČIMA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 10

1543090-632927

OČIMA RODÁKŮ

20170601_140602 20170601_163306(0)


SLATINY OŽÍVAJÍ 2019

Sousedská slavnost Na Slatinách Praha 10

VÍCE INFO ZDE

ZMJ Na Slatinách -Praha 2019


VÁŽENÍ SPOLUOBYVATELÉ KOLONIE.

Rádi bychom v kolonii Na Slatinách uspořádali sousedskou slavnost 21.9.2019 v rámci festivalu Zažít město jinak
 Jára Cimrman žil na Slatinách
Na akci bychom chtěli ukázat historii kolonie v obrazech. Bohužel jsme v archivech nenašli žádný obrazový materiál, a proto se na Vás obracíme s prosbou o zaslání Vašich fotografií z kolonie. Případně se rádi za Vámi stavíme, fotky si vypůjčíme , oscanujeme a v pořádku Vám je vrátíme. Fotky budou vytištěny a vystaveny na různých místech kolonie. Také zvažujeme možnost, že bychom zažádali o grant Prahy 10 a nechali vyrobit cedule s těmito fotografiemi a umístili je na tato místo na stálo (jako stezku mapující historii kolonie). Pokud byste měli i jiné artefakty spojené s kolonií, prosíme abyste nás o nich informovali (filmy, uniformy, odznaky, pamětní medaily či diplomy…) –  jednotlivosti bychom si vyfotili a fotky vystavili. Fotky nebo jiné naskenované dokumenty můžete posílat na email: martin.sladek@naslatinach.cz
Po přípdě domluvy lze přinést na naší adresu Na Slatinách 3418, Praha 10.
děkujeme, Na Slatinách z.s.

 Následující řádky si nekladou za cíl přinést jakýkoliv podrobný rozbor současné situace z pohledu urbanizace území či památkové péče.

Jejich snahou je pouze v rámci hovorů na téma ochrany pozoruhodné oblasti Slatin a přilehlých oblastí vznést některé otázky, které prozatím nejsou příliš jasně zmiňovány.

Slatiny a jejich okolí jsou v kontextu současného osídlení na území Prahy 10 jedním z přežívajících unikátů dokládajících jakousi dávnou neměstskou stránku současného ústrojně začleněného dílu velkého města a jako takové si zasluhují pozornost a obezřetnost při jakýchkoliv plánech na nakládání s nimi.

Je proto jistě užitečné v současném ovzduší přesyceném tlakem na růst ekonomiky a podporou masivní výstavby pohlédnout na několik skutečností, které by snad mohly k ochraně nesnadno obchodovatelných hodnot, jako je například památková hodnota, napomoci.

Věřím, že nebude chybou, nebudeme-li takovouto hodnotu nahlížet jako samoúčelnou, ale pokusíme-li se v ní hledat také záštitu pro plnění přirozené lidské potřeby uchovávání hmotné paměti jako zdroje vlastní identity. Že je takováto potřeba a její naplnění přínosem k úspěšné tvorbě funkčních mezilidských vztahů, snad není nutné dlouze osvětlovat. Nejde zde jen o tvorbu pocitu domova, který tak není redukován pouze na představu vlastního bytu, ale také o identifikaci s širším prostředím, které je pak skrze mentální osvojení jeho obyvateli citlivěji využíváno. Jedná se zřejmě také o příležitost sdílet hodnotu, která navíc není pouze materiální, ale má výrazný kulturní přesah jako socializační prvek, což se zdá být v nynější době s důrazem na individualitu a chladnutí pocitu pospolitosti věcí podvědomě žádanou.

Je proto s podivem, že v situaci, kdy sídelní struktura České republiky je značně nerovnoměrná a desetiletí probíhající odliv obyvatel do velkých sídel přináší  další odumírání tradičně živých a obydlených oblastí (které se v lepším případě stávají cílem nových osadníků bez vazby na původní prostředí, v horším případě jsou ponechány svému osudu zcela, a to v momentech, kdy se vytratila jejich přitažlivost) tlak na stálé zahušťování již tak velmi hustě obydlených velkoměst nijak nepolevuje.

Ještě více pak tento vývoj zaráží, uvědomíme-li si, že za posledních přibližně sto let nedošlo k žádnému výraznému nárůstu počtu obyvatel na území České republiky (od roku 1910 zhruba o 6 %). Zbývá pak jen ptát se, proč na místo upřednostňování úspěchů stavebního průmyslu v oblasti nových projektů není kladen důraz spíše na zklidnění a rovnoměrné rozprostření zasídlených oblastí a hledání cest, jak tento vývoj podporovat a zmrtvělým urbánním celkům mimo velkoměsta vracet jejich obytnou hodnotu. O ztrátách zemědělské půdy ani nemluvě; veřejně dostupné údaje ČSÚ hovoří sami za sebe.

Jde jistě o mnohovrstevnatý problém, který zasluhuje řešení na celé řadě úrovní, pečlivou veřejnou diskuzi a mnohá odborná posouzení.

Ochrana Slatin a jejich okolí, které stále dokážou lákat obyvatele k procházkám a odpočinku, však může být vítaným, byť velmi drobným přínosem ke změně nahlížení na dané skutečnosti současné doby a ukázkou, že i jiné, než jen materiální potřeby jsou legitimním požadavkem zdravé společnosti.


 K výročí 100 let Československa a historie Slatin

Pár obrázků z historie z našich Slatin na Praze 10 a taky k výročí 100 let Československa.. A k tomu na počest našeho pradědečka Josefa Bambase, ktarý byl legionářem. Narukoval do války v italské Piavě v roce 1914 a vrátil se 1918. V letech 1926 – 27 postavil dům Na Slatinách. Můj pradědeček byl jedním za zakladatelů a občanů kolonie na Slatinách, kde bydlel řadu let. Možná právě na jeho počest zastupitelé Městské části Praha 10, kteří o Strašnicích rozhodovali do letošních voleb, nechali v urbanistické studii, kterou si schválili, jeho půvdní domek zabetonovat náměstím. určitě tím chtěli zachytit jeho podobu pro budoucí generace.
( Věříme, že těmto snahám nové vedení radnice zabrání.)


index

2.10.2018

Zastupitelům Prahy hrozí za Metropolitní plán soud a náhrada vzniklých škod, upozorňuje Arnika

ZDROJ ARNIKA

Občanský spolek Arnika vyzval pražské zastupitele, aby na posledním zasedání svého funkčního období projednali skandál kolem Metropolitního plánu (1). Většina městských částí návrh plánu odmítá (2), protože neodpovídá potřebám jejich obyvatel a nezajišťuje zvyšování kvality života (3). A co víc, podle řady posudků  je protizákonný (4). Příprava dokumentu trvala šest let (5) a přišla daňové poplatníky na stovky milionů (6). Pokud Metropolitní plán zruší soud, hrozí zastupitelům, že promrhané veřejné finance zaplatí ze svého. V horším případě budou trestně stíháni. Vyplývá to z právní analýzy, kterou si nechala zpracovat Arnika.

“Vychází najevo, že návrh Metropolitního plánu odporuje zákonům a v případě žaloby nebude mít před soudem šanci. Situace se dá ještě zachránit. Vyzýváme proto pražské zastupitelky a zastupitele, aby vytvořili prostor pro přepracování plánu v novém volebním období. Jsou to především oni, kdo ponese za zrušení Metropolitního plánu odpovědnost bez ohledu na to, že jim za několik týdnů vyprší mandát,” upozorňuje právnička Vendula Zahumenská z Arniky.

Arnika zaslala zastupitelům hlavního města právní analýzu a v otevřeném dopise je vyzvala  k vytvoření podmínek pro přepracování Metropolitního plánu. Před několika dny Arnika také vyzvala pražské radní, aby odvolali ředitele Institutu plánování a rozvoje Ondřeje Boháče a hlavního architekta Romana Kouckého, kteří celou situaci zavinili (7).

Stáhněte si právní analýzu k odpovědnosti zastupitelů za územní plán
Stáhněte si otevřený dopis Arniky zastupitelům

Na nezákonnost Metropolitního plánu poukazuje řada posudků včetně analýzy České zemědělské univerzity objednané samotným magistrátem. Ke stejnému závěru došlo právní posouzení advokáta Michala Bernarda vyžádané  Svazem městských částí Prahy. Národní památkový ústav pak konstatuje, že plán odporuje zákonu o státní památkové péči (8).

Zrušení Metropolitního plánu by znamenalo pohromu pro rozvoj hlavního města. “Zablokovala by se výstavba. Ze zkušeností přitom víme, že příprava nového územního plánu trvá více než pět let – nového dokumentu bychom se tedy dočkali nejdříve v roce 2026. Tak dlouhé období stagnace může Prahu odsunout na periferii Evropy,” dodává Zahumenská.

Přípravy Metropolitního plánu už Prahu stály více než sto milionů korun. Zastupitelé by měli ihned zastavit další plýtvání veřejnými zdroji. Soud jim totiž za schválení nezákonného dokumentu může nařídit uhrazení zmařených nákladů, nebo je trestně stíhat. Ve druhém případě hrozí zastupitelům podle trestního zákoníku sazba až osmi let vězení.

V červenci skončilo období pro podávání připomínek k návrhu Metropolitního plánu. Institut plánování a rozvoje (IPR) odhaduje, že od obyvatel Prahy, odborníků, státních úřadů a především městských částí dorazilo přes 50 tisíc připomínek (10). Konečný počet bude podle úřadu znám až začátkem příštího roku. Podstatná část z nich nesouhlasí s metodikou nového plánu, která zamlžuje pojmy a vyvolává nejasnosti. Lidem i radnicím nejvíce vadí oslabení ochrany stromů, parků a dalších zelených ploch, umožnění výstavby mrakodrapů a ohrožení ploch pro školy, školky, sportoviště, zdravotnická zařízení, domovy pro seniory a další infrastrukturu.

Poznámky pro editory:

1) Zastupitelům Prahy hrozí za Metropolitní plán soud a náhrada vzniklých škod, upozorňuje Arnika (do tiskové zprávy je vložen text otevřeného dopisu a právní analýza, kterou pro Arniku zpracoval advokát David Zahumenský)

2) Metropolitní plán se bude muset přepracovat. Postavila se proti němu celá Praha. Seznam výhrad městských částí nebere konce. Například Praha 2 se brání dalšímu zahušťování a trvá na ochraně vnitrobloků. Radnice Prahy 3 upozorňuje, že v blízkosti Nákladového nádraží Žižkov vzniknou tisíce bytů a bude potřeba ulevit dopravě. Prahy 4 a 5 Metropolitnímu plánu vytýkají, že ohrožuje parky. Na Pankrácké pláni dokument povoluje stavět věžáky o výšce až 160 metrů, a Praze proto hrozí vyškrtnutí ze seznamů UNESCO. Praze 6 vadí možnost postavit osmipatrové domy podél Evropské ulice na hranicích přírodního parku Divoká Šárka. Proti plánu se postavila i řada státních institucí, například Národní památkový ústav. Více>>>

3) Metropolitní plán má přestat chránit před zástavbou nejen území kolem obory Hvězda, Parukářku, svahy kolem botanické a zoologické zahrady v Troji, ale i stovky dalších parků a zelených ploch po celé Praze.O ochranu mají přijít i školy, školky nebo sportoviště. Více>>>

4) Nezákonnost Metropolitního plánu podle odborných posudků>>>

5) Jak dlouho se pořizuje Metropolitní plán?>>>

6) Kolik stál Metropolitní plán?>>>

7) Kritika Metropolitního plánu je zdrcující. Arnika žádá odvolání ředitele IPR Boháče a propuštění architekta Kouckého>>>

8) Odborné stanovisko Národního památkového ústavu k Metropolitnímu plánu říká, že “návrh MP je v rozporu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a  obsáhlým souborem dalších právních předpisů. Návrh MP nerespektuje mezinárodní úmluvy, které jsou součástí právního řádu ČR ve vztahu k ochraně kulturního dědictví ani doporučení Výboru světového dědictví z roku 2008 v oblasti pankrácké pláně.” Celé stanovisko>>>

9) Poslední připomínky k Metropolitnímu plánu jsou odevzdány. Vyhodnocovat se budou ve třech etapách (tisková zpráva IPR)>>>


Na Slatinách součastnost 2018 – Budoucnost vizualizace Prahy 10


Níže můžete nahlédnout, jak citlivě lze pojmout lokalitu Na Slatinách a zachovat urbanisticky hodnotné rozložení cest a původní rozparcelování pozemků.

Tato koncepce by zachovala autentičnost a jedinečnost Slatin..

  Prostřednictvím studenta architektury ČVUT Dominika Tomáše Petra

můžeme teď prohlédnout jeho diplomovou práci.

Diplomová práce ke stažení v PDF ZDE

Jaký byl cíl této práce:

Diplomová práce studenta Fakulty architektury ČVUT Dominika Tomáše Petra.

Cílem diplomové práce je citlivá  urbanistická koncepce ve formě studie, která s úctou a respektem doplňuje stávající strukturu nouzové kolonie Na Slatinách o nové nízkopodlažní objekty, obnovuje cesty podle současných norem a potřeb a vytváří i nová veřejná prostranství jako místa setkávání místních obyvatel i návštěvníků unikátního urbanistického celku.

Diplomová práce byla ohodnocena známkou A – výborně s pochvalou.

Koncepce hospodaření s vodou dokonce postoupila do finále soutěže Nadace partnerství – Pro vodu.

PRO ZOBRAZENÍ CELÉ LOKALITY KLIKNĚTE NA FOTKU.

C:UsersDominikDesktopAteliér sedlák - DIPLOM�6_CAD27 12 A1 1 ku 2500 (2) (1)

Chceme plánovat město, ve kterém se bude žít a nikoliv jen přespávat?

Právě teď sbírají Piráti z Prahy 10 připomínky k návrhu Metropolitního plánu

(náhradu Územního plánu Prahy, který připraví půdu pro budoucí desítky let výstavby našeho hlavního města).

V prvním balíčku pirátských připomínek (celý text zde) se zaměřujeme především na lokalitu Slatin a okolí. Rádi bychom ponížili plánovaný objem čistě bytové výstavby v této transformační ploše a naopak zde umožnili vznik více nových sportovišť a oddychových ploch. Současně myslíme i na budoucí prostupnost města pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře nebo maminky s kočárky. Chceme využít současné roztříštěnosti zástavby v Praze dané výškovým profilem města a napříč nejen Prahou 10 vytvářet územní rezervy pro úzké liniové stavby stezek pro nemotorovou dopravu. V srdci samotných Slatin připomínkujeme výškovou regulaci, kterou navrhujeme snížit a u metra Strašnická se nám nelíbí plánovaná 8 podlažní zástavba v transformační ploše přirozeného náměstíčka. První balíček pirátských připomínek můžete podpořit podpisem i Vy. Stáhněte si petiční arch nebo využijte některou pirátskou petiční stojku, například už tuto neděli odpoledne u Hamerského rybníka.

Máte další připomínku k Metropolitnímu plánu, kterou chcete zařadit do druhého pirátského balíčku? Pak mi pište na pavel.hajek@pirati.cz.

Pavel Hájek, Piráti Praha 10

Více:
Návrh Metropolitního plánu
První balíček pirátských připomínek a petiční arch ke stažení
Připomínky lze podávat pouze od 27. 6. 2018 do 26. 7. 2018

Metropolitní plán může ovlivnit tvář Prahy na desítky let dopředu. Využijte tedy krátkou dobu, kdy bude možnost vznést k němu připomínky a podpořte už teď podpisem petice připomínky Pirátů z Prahy 10 nebo přidejte své vlastní!

Metropolitní plán ke stažení ZDE

Metropolitní plán online ZDE


Jediná Koalice Vlasta v terénu během května a června vysvětluje na 23 místech Prahy 10 občanům, jak připomínkovat Metropolitní plán, a zároveň uvádíme i vlastní doporučení, jak postupovat při podávání připomínek, a na co se při prohlížení výkresů zaměřit.

1. Rozhodně pošlete svoji připomínku včas sami za sebe

Platí pouze ty připomínky, které budou podané v termínu od 27. 6. do 26. 7. 2018.

Zde je elektronický formulář. https://pup.praha.eu/login

Nebo můžete připomínku podat písemně, viz níže na konci článku náš vzor na konkrétním příkladu.

2. Zkuste, zda MČ Praha 10 Vaší připomínku přijme

Výhoda je v tom, že připomínka městské části má vyšší váhu při posuzování. Ale pozor! Městská část s Vaší připomínkou nemusí koncepčně souhlasit. Vzhledem k nevhodnému prázdninovému termínu se navíc může stát, že ji ani městská část nezvládne projednat a Vy se to dozvíte příliš pozdě.

Připomínky lze poslat do 26. 6. 2018 na sur@praha10.cz.

Co se potom bude dít?

• 2. 7. 2018: Komise územního rozvoje bude doporučovat Radě MČ Praha 10 schválit/neschválit

• 12. 7. 2018: Rada MČ Praha 10 se rozhodne schválit/neschválit (komise jí pouze doporučuje)

• 25. 7. 2018: Zastupitelstvo MČ Praha 10 rozhodne schválit/neschválit (je zde také riziko, že v době prázdnin bude zastupitelstvo neusnášeníschopné)

26. 7. 2018: Poslední den na podání připomínek!

Každopádně již teď prohlížejte výkresy a připomínky si připravujte!

• Veškeré informace k projednávání Metropolitního plánu naleznete zde: http://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/index.html

• Výkresy Metropolitního plánu si můžete prohlížet zde: https://plan.app.iprpraha.cz/vykresy/

• Textovou část Metropolitního plánu můžete číst zde: https://plan.app.iprpraha.cz/texty/

• Jaké zásadní připomínky již Praha 10 schválila na zastupitelstvu 11. 6. 2018, naleznete zde: http://www.praha10.cz/volene-organy/informace-o-jednani/usneseni-rady-a-zastupitelstva/agenttype/view/usneseni/43561/zastupitelstvo-21-

Naše 3 doporučení, na co ve svém okolí zaměřit:

1) Je výšková hladina v území, kde to znáte, nastavená adekvátně? 

Našli jsme dost chyb, kde zakreslená výšková hladina stávající zástavby neodpovídá realitě (šedá čísla). Dále doporučujeme se zaměřit na údaje o tom, zda výšková hladina plánované zástavby (modrá čísla) je citlivá k stávající zástavbě.

Příklad chybně zakreslené výškové hladiny okolí hotelu Juno v Štěchovické ulici

• Lokalita 558/Sídliště Strašnice

Požadujeme opravit 8NP, která neodpovídá realitě stávající zástavby. V místě se nachází zleva 4NP administrativní budova a zprava Mateřská škola 3NP.

Příklad necitlivě navržené výškové hladiny plánované zástavby v okolí metra Skalka NC Albert

• Lokalita 559/Skalka

Požadujeme snížit navrženou výškovou regulaci 8 NP na 4NP z důvodu, že území plynule navazuje na zástavbu v jižní části, kde je 4NP.

2) Je dostatečně chráněno to, co v území považujete za hodnotné? 

Například: je zakreslen park tam, kde ve skutečnosti je? Není na zeleni ve Vašem okolí plánována výstavba?

Příklad nezakresleného parku u ulice Vinohradská

• Lokalita 104/Sídliště Vinice

Není zakreslena parková plocha u ulice Vinohradská. Požadujeme tuto plochu zařadit do kategorie „městských parkových ploch“ – „místní park“.

3) Je text Metropolitního plánu srozumitelný? Dokážete vyčíst, co se může na libovolném pozemku ve Vašem okolí postavit? 

Metropolitní plán obsahuje i textovou část: https://plan.app.iprpraha.cz/texty/

Příklad nejasného výkladu textu popisujícího, co je možno povolit za výstavbu v transformační ploše OC Květ na Zahradním Městě:

• Lokalita 556/Sídliště Zahradní Město západ

Z textu není jasné, co může být postaveno v místě obchodního centra Květ na Zahradním Městě. OC Květ má z jedné strany 21NP bytový dům Arnika a z druhé strany navazuje zástavba 2NP rodinných domků. My se obáváme různých výkladů, proto to připomínkujeme.

• Požadujeme zpřesnění obsahu individuálních regulativů pro plochu č. 800/556/2194, která je označena jako plocha pro komerční vybavenost s ohledem na to, že se nachází mezi výškovou zástavbou 21NP a 2NP.

Nejste si jisti, jak připomínku podat?

Ráda vám vše osobně vysvětlím ve své kanceláři na Kubánském nám. 4. každé pondělí 15-17h, nebo po telefonické dohodě (724 022 964)  kdykoliv jindy.

Renata Chmelová

členka komise Územního rozvoje MČ Praha 10 za Koalici Vlasta

senátorka pro Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy

! POZOR !

Výstřižek

Tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů ze dne 22. března 2018

  Vpondělí 16. dubna 2018 bude zveřejněn dlouho očekávaný návrh nového územního plánu hlavního města Prahy

Pražané pak budou mít od 27.června 30 dní na podání svých připomínek. Vyplývá to z dnešní odpovědi radní Petry Kolínské na interpelaci Václava Orcígra z Arniky.

„Kvůli tomu, že Institut plánování a rozvoje ani po šesti letech návrh
Metropolitního plánu stále nedokončil a na podzim nás čekají komunální
volby, připadne lhůta na podání připomínek na červenec. Lidé budou mít
nicméně na prostudování, seznámení a diskusi o dokumentu o mnoha
tisících stranách historicky poprvé minimálně 60 dnů, což je minimum
definované stavebním zákonem. Lhůta je tak v podstatě dvojnásobná, což
oceňujeme,” říká Václav Orcígr z Arniky.

Uzavřený tým architekta Romana Kouckého připravuje Metropolitní plán
Prahy od roku 2012. Letos mají dostat Pražané konečně možnost se na
celé dílo, které slibuje “inovaci a změnu paradigmatu v plánování
města” uceleně podívat a napsat k němu své připomínky. Nejde přitom o
žádnou maličkost: nový územní plán ovlivní ceny pozemků, domů a bytů,
rozhodne o tom, kde zůstanou parky a zelené plochy a kde se bude
stavět, jak vysoké domy budou ve městě vyrůstat nebo jaká bude
kapacita škol a školek, domovů důchodců nebo univerzit.

Metropolitní plán bude závazný a určí vývoj města v nejbližších nejméně dvaceti letech. Kdo svou šanci vyjádřit se promešká, bude mít další příležitost teprve kolem roku 2040..

Podívejte se do Metropolitního plánu, jestli váš byt nebo pozemek neztratí hodnotu jen kvůli tomu že developer si před vaším oknem postaví činžák a váš byt se tak stane černou dírou. Hodnota takového bytu hluboce klesne a váš úsměv na tváři také.

Nebo váš oblíbený park kam chodíte venčit pejska už nebude parkem ale administrativní budovou….

ČÍSLA NA PODKLADU MAPY ZNAMENAJÍ VÝŠKU BUDOV

Napříkald na vzoru níže 21 znamená že zde může stát budova o 21 patrech..

vzor

Pozor v této chvíli se dokončuje návrh Metropolitního plánu Prahy. Chystané změny se dotknou i našich Slatin včas vás budeme informovat.

Metropolitní plán ke stažení ZDE

Metropolitní plán online ZDE

Spolek Na Slatinách z.s. dostal konečnou odpověd na petici Za zelené Slatiny od městské části Prahy 10.

O podobě Slatin budeme jednat s odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje – Praha 10, o výsledku vás budeme informovat.

Odpověď ke stažení ZDE

Na Slatinách součastnost 2018 – Budoucnost vizualizace Prahy 10

Adventní pozvánka v Praze do kolonie Na Slatinách, která se koná

10. prosince 2017

DSCN1563 kopie

Více info ZDE a sdíet na FB tuto akci můžete ZDE

V neděli 10. prosince 2017 pořádáme pirátskou adventní procházku po Slatinách a zrušeném seřadišti. Vyjdeme ve 12:30 od autobusové zastávky Slavia (Eden Aréna), navštívíme Sedmidomky, Rafandu z povídek Karla Čapka a kolem Obecné školy se spustíme na Slatiny. Ze Slatin se podél Slatinského potoka vydáme dále na seřadiště a vrátíme se zpět ke stadionu Eden.

Průvodci nám budou členové petičního výboru „Za zelené Slatiny“ Pavel Hájek a Martin Sládek. U Martina, který je přímo jedním z obyvatel kolonie, se zahřejeme svařákem. A možná to bude poslední příležitost nahlédnout do interiérů slavné Obecné školy, kterou čeká likvidace.

Vzhledem k očekávanému počasí se určitě nezapomeňte teple obléci, vezměte si pevné boty (místy může být cesta rozbahněná) a počítejte včetně zastavení Na Slatinách s výletem na cca 4 hodiny. Vstupné je dobrovolné a poslouží k pokrytí nákladů s pohoštěním.

Těší se Pavel Hájek a Martin Sládek.


Bohumil Zoufalík že by zkušený spekulant s pozemky?

Tento člověk napadl náš spolek Na Slatinách z.s., že spekulujeme s pozemky na Slatinách.

Na zářijovém jednání ZMČ Prahy 10 se mj. projednávalo schválení urbanistické studie významného krajinného prvku Slatiny. Někteří ze současných majitelů místních usedlostí zde byli veřejně obviněni z chystané pozemkové spekulace, jejímž podkladem byla žádost o změnu územního plánu za účelem rekonstrukce stávající nemovitostí.

Celý článek k pročtení a umístění pozemků pana Zoufalíka ZDE

Zdroj Jana Komrsková a spol.
23798667_10214864904402140_508733972_o


Zveme Vás na akci která se koná 23.11.2017, začátek 18:00h v Městské knihovně v Praze – Dům čtení

Leták na akci ke stažení ZDE

Pořádá Společně PRO Desítku a Iniciativa aktivních občanů P10. V domě čtení se uskuteční zásadní setkání, kde se bude mluvit o budoucnosti velké a důležité lokality v naší městské části. Přijďte vyjádřit svůj názor, dokonce by se chtělo říct…NEZAPOMEŇTE …MÁTE SLOVO

Kolonie Na Slatinách, Slum nebo unikátní urbanistická Památka?

Mělo by Na Slatinách vzniknout panelové město pro 35 tisíc lidí?


Spolek Na Slatinách z.s. dostal odpověď na petici podanou 11.9.2017 městské části Prahy 10.

S kterou naprosto nesouhlasíme, a to proto že neodpovídá na naše námitky v petici Za zelené Slatiny.

Vyjádření Prahy 10 na naší petici, ke stažení ZDE

Naše stížnost na kontrolní výbor Prahy 10, ke stažení ZDE


POZOR POKRAČUJEME DÁL!!!

za zelené slatiny

Text celé petice naleznete  –  ZDE 

PETICE ke stažení v PDF  –  ZDE

PETIČNÍ ARCH ke stažení v PDF  –  ZDE

SBĚRNÁ MÍSTA PETICE :

Petici můžete vhodit do těchto veřejně přístupných schránek na Praze 10:
  Za zelené Slatiny
Slatiny – Na Slatinách z.s. Na Slatinách 265, 101 00 Strašnice
Vršovice – Kubánské nám. 1272/4, 100 00 Praha 10-Vršovice (kancelář senátorky)
Vršovice – schránka ve vnitrobloku v Obloukové ulici
Bohdalec – Miloslav Müller, Pod Sychrovem I 1108/28, 101 00 Praha 10-Vršovice
Záběhlice – Renata Chmelová, U Záběhlického zámku 3253/1a, 106 00 Praha 10-Záběhlice
Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice – facebook.com

Bohdalec – Slatiny – brownfield TBBStrašnice – facebook.com

Reaguji na článek “Politici se dále hádají o budoucnosti Slatin a Bohdalce. Jde o pozemky?” v Naše Praha 10, protože je v něm mnoho polopravd a někdy dokonce lží. 

Už na vlastním zastupitelstvu dne 11.9.2017, kde jsme na čtyřminutové vyjádření našeho názoru čekali od 10 hodin do 16 hodin, pan radní Zoufalík zesměšňoval autory petice  “Za zelené Slatiny” a pak, když jsem vzhledem k pracovním povinnostem musela odejít, mě dokonce napadl a tvrdil, že Na Slatinách vlastním černou stavbu a peticí, že jsme údajně oklamali 1 599 petistů, protože nám jde o to, aby pozemky Na Slatinách byly stavební a my na nich  vydělali milióny.  K tomu se prostě musím vyjádřit.

Na Slatinách byly od roku 1944 pozemky stavební (zastavěná plocha a nádvoří) a zahrady. Na to máme doklady, které můžeme předložit. V r. 1999 Magistrát hl.m. Prahy územním plánem tyto pozemky proti vůli vlastníků změnil na funkční využití: zahradnictví.  Proto jsme v létě podali návrh na změnu územního plánu, protože jsme přesvědčeni, že v r. 1999 Magistrát jednal protiprávně, bez ohledu na to, že vlastníky pozemků poškodí. Návrh jsem sice podepsala já jako předsedkyně spolku Na Slatinách, ale za 15 majitelů soukromých pozemků, kteří chtějí, aby současní představitelé Magistrátu napravili špatné rozhodnutí z r. 1999. To však neznamená, že tito majitelé chtějí na svých pozemcích stavět betonové město. Chtějí mít pouze právo své domky opravovat a taky přestavět s úctou k  historii tohoto území.

S tím souvisí i petice Za zelené Slatiny. Kdo si naši petici přečte, tak zjistí, že jediné, co chceme, je zachování vzácných mokřadů, zapracování soukromých pozemků do studie, protože ta zcela přehlíží majetkové vztahy a také vyhodnocení dopadů na dopravu. Domníváme se, že vybudování sídliště pro 30 000 obyvatel je v tomto místě přehnané. I když autoři studie tvrdí, že v ní je více zeleně než v současnosti, tak naše zkušenost je zcela jiná. Zeleně je Na Slatinách hodně, bohužel, většinou ta, která je v majetku města, je naprosto neudržovaná. Za to může dlouhodobá stavební uzávěra, která je z pohledu právníků svou délkou protizákonná.

Na závěr musím vysvětlit, proč pan radní Zoufalík říká, že bydlím v černé neboli nepovolené stavbě. Tedy, co je podle Prahy 10 černá stavba.

V roce 2009 jsme koupili se synem úplně vybydlený patrový domek, který byl se souhlasem Magistrátu hl.m. Prahy postaven v r. 1926. Na pozemku i v domě bylo 1,5 m odpadu. No prostě hrůza. Vyvezli jsme 40 kontejnerů a konečně se ” vyloupl” dům. kdysi musel být moc pěkný. Pamětníci tvrdí, že byl nejhezčí v okolí. Tato údržba trvala tři roky a my jsme požádali Magistrát o výjimku ze stavební uzávěry, protože domek jsme kupovali proto, aby v něm mohl syn bydlet.  Výjimku jsme nedostali, ale na Magistrátu nám poradili, abychom dům opravili. A tak jsme začali. Museli jsme sundat propadlou střechu, vyměnit okna, dveře, udělat nové omítky, rozvody vody a elektřiny, protože v tomto místě není kanalizace, vybudovali jsme s ohledem na ekologii čističku odpadních vod a pro topení jsme zvolili opět s ohledem na ekologii tepelné čerpadlo. Novou střechou se dům snížil, protože předtím byl z každé strany vikýř, ale my jsme se rozhodli pro jednoduchou sedlovou střechu. Domek byl opravený a syn se do něj nastěhoval. Byli jsme hrdí, že se nám podařilo zútulnit místo, které předtím vypadalo jako smetiště. Loni přišel stavební úřad a rozhodl zčista jasna o odstranění stavby a poučil nás, že můžeme požádat o dodatečné stavební povolení. Odvolali jsme se proti tomuto rozhodnutí, ale zároveň požádali o to dodatečné stavební povolení. To byla doba, kdy jsme se dozvěděli, že náš stavební pozemek s domkem, který byl v r. 2009 při koupi na katastrálním úřadu označen jako “objekt k bydlení”, najednou není objektem k bydlení, ale jinou stavbou ( prý kvůli nové vyhlášce) a navíc, že funkční využití pozemků je podle platného územního plánu: zahradnictví. Architekt vypracoval projekt, museli jsme za 20 000 Kč nechat vypracovat hlukovou studii ( v místě, které patří v Praze k něm nejtišším), nechat změnit RADON, vypracovat hydrogeologický posudek a požádat dotčené orgány o souhlas s umístěním stavby, která ale na pozemku stojí od r. 1926! Dnes máme téměř všechna souhlasná vyjádření, kromě odboru územního rozvoje a vodohospodářů. Určitě je dobré vědět, že abychom mohli dostat dodatečné stavební povolení, musí být vše v souladu s územním plánem! Takže jediné, o co můžeme žádat, je provozní budova se služebním bytem a navíc musíme dostat výjimku ze stavební uzávěry. Opět! Věřím, že ten, kdo si tohle pozorně pročetl, došel ke stejnému názoru jako já.  Žijeme v Kocourkově!!! Tak to je příběh ” černé stavby” podle Prahy 10. Ať si každý udělá svůj vlastní názor. Já vím, že nás čekají dlouhé, únavné a vyčerpávající tahanice a soudy. Ale věřím, že někde na konci bude někdo se zdravým selským rozumem. 

Maria  Křepelková, trvale bytem v Praze 9 a ne Na Slatinách, jak tvrdí pan Zoufalík

Zároveň moc děkujeme panu Zoufalíkovi, že nás podpořil touto fotografií ve změně územního plánu v oblasti na Slatinách, kterou jsme podali za soukromé majitele pozemků. Ti nemohou na svých vlastních pozemcích řádně opravovat své nemovitosti kvůli dlouhodobé, dnes už protizákonné stavební uzávěře.

21586850_10159236176575456_2232798600958889703_o

Na fotografii vidíte jak se koaliční zastupitel nám vysmívá a raduje z našeho neštěstí že nám změna územního plánu v roce 1999 znehodnotila stavební pozemky.

Na tomto je vidět jaký mají koaliční zastupitelé vztah ke svým občanům Prahy 10.

A my touto změnou žádáme o jejich nápravu.

Nechce se tady náhodou obohatit někdo jiný kdo má vazby na koaliční zastupitele? A proto studie byla schválena i přes velké nedostatky.

IPR Praha sám navrhoval zástavbu max do 15 tisíc obyvatel a najednou je tam

zástavba pro 30 tisíc?


Tak si počtěte, jak se náš spolek Na Slatinách z.s. chce obohatit:-))

Toto je naše změna využití ploch která nám v roce 1999 úředníci znehodnotili viz text níže, pouze chceme spravedlnost pro majitelé soukromých pozemků a návrat do původního stavu.

IMG_20170912_190043_resized_20170912_070552588

IMG_20170912_185957_resized_20170912_070158736 IMG_20170912_190010_resized_20170912_070301171

Bohužel na zastupitelstvu Prahy 10, 11.9.2017 byla schválená studie Bohdalec Slatiny…

POZOR POKRAČUJEME DÁL!!!

V petici POKRAČUJEME dále…

Dnes 11.9.2017 po jednání koaličních zastupitelů na Praze 10, jsme prožili celý den jako před listopadem v roce 1989. Naprosto stejně s námi zastupitelé Prahy 10 jednali jako tehdejší vedení.

Tohle byla jasná ukázka, jak nejde vůbec nic změnit, protože vedení Praha 10 je jen velký business!!

______________________________________________________________________________________________________________________

POZOR! Městská část Prahy 10, chce studii Bohdalec – Slatiny použít jako podkladovou mapu do územního plánu !

DŮLEŽITÉ ČTĚTE ZDE

petice za Zelené Slatiny

za zelené slatiny

Text celé petice naleznete  –  ZDE 

PETICE ke stažení v PDF  –  ZDE

PETIČNÍ ARCH ke stažení v PDF  –  ZDE

SBĚRNÁ MÍSTA PETICE :

Petici můžete vhodit do těchto veřejně přístupných schránek na Praze 10:
  Za zelené Slatiny
Slatiny – Na Slatinách z.s. Na Slatinách 265, 101 00 Strašnice
Vršovice – Kubánské nám. 1272/4, 100 00 Praha 10-Vršovice (kancelář senátorky)
Vršovice – schránka ve vnitrobloku v Obloukové ulici
Bohdalec – Miloslav Müller, Pod Sychrovem I 1108/28, 101 00 Praha 10-Vršovice
Záběhlice – Renata Chmelová, U Záběhlického zámku 3253/1a, 106 00 Praha 10-Záběhlice
Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice – facebook.com

Majitelé tohoto domu si podle nové studie prožívají své 11. září…

Na základě této studie by měl padnout i nádherný činžovní dům, kde žil Zdeněk Svěrák ( znám z filmu Obecná škola ).

V této studii se s tímto domem už bohužel nepočítá…

30058c133733b4db846b63faba16_w1254_h836_g586253e2ecea11e593630025900fea04

 Za zelené Slatiny

 POZOR ČTĚTE DŮLEŽITÉ !

!!!! Městská část Prahy 10 chce vybetonovat Slatiny !!!!

Celé místo Slatinského mokřadu a slatiniště skončí pod betonem a zbytek mokřadu a slatiniště se zatopí rybníkem.d..

(celá tato výstavba bude pak už jen jeden velký betonový pomník po původních Slatinách, i když tvůrci urbanistické studie tvrdí, že jejich nové “město” bude zelenější než současné Slatiny)

Na soukromých pozemcích, které jsou stavební, by Městská část Praha 10 ráda viděla náměstí..

Občané těchto soukromých pozemků se do studie sice zapojili, ale vůbec nic nezměnili.

Takto Praha 10 spolupracuje s občany..

Výstřižek

aha 10ředstavuje lokalitu Bohdalec-Slatiny-brownfield..

Praha 10ředstavuje lokalitu Bohdalec-Slatiny-brownfield..

Praha 10 a Nová urbanistická studie 2017!!!

Prosím pište námitky na návrh nové urbanistické studie Bohdalec – Slatiny..

 • Podle nového záměru Městské části Praha 10, Na Slatinách má vyrůst třicetitisícové město. Což o to, Slatiny si zaslouží zájem a péči úřadu a to už dlouhou řadu let. Ovšem tato megalomanská studia chce zbourat vlastně veškerou současnou zástavbu, vybudovat nové obytné domy a k tomu Na Slatiny přivést i tramvajovou dopravu,  která má protnou celé Slatiny, bez ohledu  na to, že pozemky  nepatří městu, ale jsou v soukromém vlastnictví. Ty pozemky, které vlastní město, chce úřad naopak zastavět obytnými domy. Tím by se na úřadě rádi zbavili zbytku původního obyvatelstva, kterému už dvě desetiletí brání v údržbě vlastního majetku stavební uzávěrou.

 •  V původním návrhu měla dokonce zmizet veškerá  sportoviště –  zimní stadion i s bazénem EDEN a místo toho měl být vybudován park a obytné budovy. Stejný osud měl potkat i Sedmidomky! 

 • Podívejte se na návrh architektů Úřadu Městské části Praha 10.  Své připomínky k návrhu adresujte na email: sur@praha10.cz nebo na podatelnu Prahy 10 s názvem připomínky k návrhu Návrh urbanistické studie Bohdalec – Slatiny

  Začátkem května 2017 začíná druhá vlna schvalování ÚP Bohdalec Slatiny

  út    9. 5.2017            vernisáž s autorskou prezentací

  út  16. 5.2017          1. den otevřených dveří s autorskou prezentací

  út  23. 5.2017          2. den otevřených dveří s autorskou prezentací

  út  30. 5.2017         3. den otevřených dveří s autorskou prezentací

 • Naše organizace Na Slatinách z.s. bojuje za to, aby Na Slatinách bylo opět pěkně! Aby si majitelé mohli opravit a zrekonstruovat své domy, aby mohli užívat svůj majetek. Chceme, aby úřad zrušil stavební uzávěru, zavedl na Slatiny kanalizaci, přiblížil Slatiny Městské hromadné dopravě a staral se o své vlastní pozemky s úctou k historii této oblasti.

Návrh studie ZDE

studie

ČINNOST NAŠEHO SPOLKU

 • ochrana životního prostředí (to pro možnost účasti v dotčených řízeních apod.)

 • ochrana přírody a krajiny (to pro možnost účasti v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny apod.)

 • péče o tvorbu prostředí bezpečného z hlediska dopravy

 • ochrana a péče o tradiční kulturní hodnoty a krajinný ráz urbanizované i neurbanizované části Slatin

 • ochrana a péče o zeleň na Slatinách

 • zájem o území Slatin v souvislosti s projektováním, budováním a rekonstrukcemi inženýrských sítí

 • jednání s úřady s cílem zrušení mnoha desetiletí trvající stavební uzávěry, která zapříčinila současný, často velmi zanedbaný, stav Slatin

 • pořádání kulturních a sportovních akcí zvyšujících prestiž Slatin

 • získávání finančních prostředků za účelem údržby a revitalizace Slatin

 • jednání členů spolku s Mětskou částí Praha 10, se stavebním odborem, s odbornými institucemi ochrany životního prostředí a státní památkové péči

 • účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny

 • pořádání sbírek ve prospěch spolku na zajištění zkulturnění prostředí Slatin

 • organizování občanských kampaní, petičních akcí, podávání podnětů, stanovisek, interpelací, žádostí, rozkladů v souladu s cíly spolku