VÁŽENÍ SPOLUOBYVATELÉ KOLONIE.

Bohužel městská část Praha 10 a ani magistrát hl. města Prahy pro náš rozvoj na naší lokalitu Slatin nedává ani jedinou korunu a proto si všechno tady v naší lokalitě platíme z našich vlastních peněz od hostingu a tvorby stránek co si děláme sami až po administraci a komunikaci s úředníky dále veškeré nákupy zařízení na pročištění okolí. Za naše peníze jsme vyčistili a uklidili a vybudovali v roce 2020 krásný park Bahenní lázně Járy Cimrmana. Upravili jsme mokřad a vyčistilo se okolí.

A proto chceme poděkovat hlavním 100% sponzorům a aktivistům:

Martin Sládek

Dana Appeltová

Ondřej Fraňek

Monika Fraňková

Jan Unger

Brigádník Leon

 

Dále prosba….

Bohužel jsme v archivech nenašli žádný obrazový materiál, a proto se na Vás obracíme s prosbou o zaslání Vašich fotografií z kolonie. Případně se rádi za Vámi stavíme, fotky si vypůjčíme , oscanujeme a v pořádku Vám je vrátíme. Fotky budou vytištěny a vystaveny na různých místech kolonie. Také zvažujeme možnost, že bychom zažádali o grant Prahy 10 a nechali vyrobit cedule s těmito fotografiemi a umístili je na tato místo na stálo (jako stezku mapující historii kolonie). Pokud byste měli i jiné artefakty spojené s kolonií, prosíme abyste nás o nich informovali (filmy, uniformy, odznaky, pamětní medaily či diplomy…) –  jednotlivosti bychom si vyfotili a fotky vystavili. Fotky nebo jiné naskenované dokumenty můžete posílat na email: martin.sladek@naslatinach.cz
Po přípdě domluvy lze přinést na naší adresu Na Slatinách 3418, Praha 10.
děkujeme, Na Slatinách z.s.
  Jára Cimrman žil na Slatinách

 

Chceme, aby Na Slatinách bylo opět pěkně! Aby si majitelé mohli opravit a zrekonstruovat své domy, aby mohli užívat svůj majetek. Chceme, aby úřad zrušil stavební uzávěru, zavedl na Slatiny kanalizaci, přiblížil Slatiny Městské hromadné dopravě a staral se o své vlastní pozemky s úctou k historii této oblasti.

Podpořte náší činnost na Facebooku…ZDE

Nebo můžete podpořit náší činnost finanční částkou na účet: Fio banka: 2401087740/2010